Sportstuif Weert is een mooie Sportieve Buitenschoolse Opvang met een breed aanbod en veel mogelijkheden. 

Review Review
5 /5 /5
bij Google reviews

Beleidsplannen

Van elke locatie wordt door Sportstuif een pedagogisch beleidsplan vastgesteld.

Het pedagogisch beleidsplan kunt u downloaden via deze link 
You can download the pedagogical policy plan through this link (ENG)
Het locatieplan kunt u downloaden via deze link
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid kunt u downloaden via deze link.
 

Ons team

Gijs Linssen
Gijs Linssen Vestigingsmanager
Siem Scheeren
Siem Scheeren
Rachelle Engels
Rachelle Engels
Pedagogische coaches
Pedagogische coaches