Een super leuke sportieve BSO! Ieder kind kan zich na schooltijd lekker uitleven op het mooie sportpark van MMC Weert! Enthousiaste pedagogisch medewerkers zorgen voor een leuke, sportieve sfeer en bieden elk kind een veilige en leuke omgeving om te sporten en spelen! 

Yvonne Hurkmans Yvonne Hurkmans
5/5 /5
bij Google reviews

Missie en Visie

Sportstuif is een sportieve naschoolse opvang waar kinderen tussen de 4 en 12 jaar op een speelse manier kennis maken met sport en spel. Wij bieden verschillende takken van sport- en spel aan, waarbij deze worden aangepast op het niveau van het individu en van de groep. Tijdens deze activiteiten worden de kinderen door ons uitgedaagd en geprikkeld om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Wij willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Dit alles doen wij op basis van veiligheid en vertrouwen. Door het naleven van ons pedagogisch klimaat waarborgen wij dat de kinderen lekker actief bezig kunnen zijn met als doel het stimuleren van de motorische-, sociaal emotionele- en communicatieve vaardigheden op basis van veiligheid en plezier. Wij geloven in de positieve effecten die sporten en bewegen met zich meebrengen, zowel fysiek als mentaal. Wij proberen dit te bewerkstelligen door de kinderen positief te benaderen. Bij ons kan ieder kind zichzelf zijn.

Missie

Het creëren van een gezonde basis voor een vitale leefstijl. Sportstuif heeft de volgende missie opgesteld: “Sportstuif wil de horizon van de kinderen verbreden met behulp van sport en spel, zodat zij zich op spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot het hebben van een gezonde en actieve leefstijl.” Om dit te kunnen realiseren werken wij met een:

  • Uitdagend sport- en spelaanbod, aangepast op het niveau van het kind.
  • Uitdagende, veilige en groene omgeving.
  • Goede communicatie tussen medewerkers, kinderen en hun ouders/verzorgers.
  • Goed geschoolde medewerkers met een sport- en/of pedagogische achtergrond.

Visie
Bij Sportstuif geloven we in de kracht van sport en een vitale leefstijl. Sporten en bewegen is belangrijk en levert veel op. Het is fantastisch om te doen en draagt bij aan de gezondheid, de motorische ontwikkeling én de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het leren van technische-, communicatieve- én sociaal-emotionele vaardigheden stimuleert de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van de kinderen. Dit alles doen wij op basis van veiligheid en vertrouwen.

Doelstellingen:

  • Bijdragen aan de bewegingsvaardigheid van kinderen door te rennen, klimmen, klauteren, balanceren, springen en mikken.
  • Bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van sport- en spel, onder andere door leren samen te spelen, om te gaan met winst en verlies, om te gaan met andere kinderen (competitief) en om te gaan met emoties.
  • Ontwikkeling van de fijne motoriek door de mogelijkheid om naast de buitenactiviteiten creatief bezig te zijn.
  • Het verbeteren van de conditie, kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie.
  • Bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl.
  • Bijdragen aan de algemene ontwikkeling van het kind.

Ons team

Gijs Linssen
Gijs Linssen Vestigingsmanager
Siem Scheeren
Siem Scheeren
Rachelle Engels
Rachelle Engels
Pedagogische coaches
Pedagogische coaches