Een super leuke BSO met veel aandacht voor sport en spel!

Laura Laura
5 /5
bij Google reviews
Laat een review achter

Oudercommissie

De oudercommissie participeert namens de ouders in het beleid van Sportstuif. Dit doen ze door een goede invulling te geven aan de adviesrechten om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. Minimaal één keer per jaar en maximaal twee keer per jaar heeft de oudercommissie een overleg met de vestigingsmanager van de locatie. Tijdens dit overleg worden praktische zaken besproken zoals het aantal basisgroepen en kinderen, structuur van de dag, communicatie richting ouders en wijzigingen in beleidsplannen. Tevens kan de oudercommissie agendapunten inbrengen over allerlei zaken rondom de locatie.

Sportstuif Helmond Brandevoort heeft een oudercommissie. U kunt de oudercommissie bereiken door het onderstaand contactformulier in te vullen.


Naam ouder*
Telefoon*
E-mailadres*
Locatie*
Opmerkingen oudercommissie

Ons team

Roy Olislagers
Roy Olislagers Vestigingsmanager
Linde Koolen
Linde Koolen
Nikki Schrijvers
Nikki Schrijvers
Jelle Sanders
Jelle Sanders
Lisa Boonaertss
Lisa Boonaertsss
Rachelle Scheepers
Rachelle Scheepers Pedagogisch coach